Radni sastanak danas su u Županiji održali predstavnici HBOR-a, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, gospodarstvenici, predstavnici lokalne samouprave te predstavnici poslovnih banaka.  Hrvatska banka za obnovu i razvitak predstavila je svoje kreditne programe ali i druge usluge koje dajemo hrvatskim izvoznicima, a isto tako i poduzetnicima od poljoprivrede, turizma, industrije i svih ostalih djelatnosti, rekao je direktor HBOR-a Anton Kovačev.
Dodao je da je HBOR i do sada podupirao korištenje predpristupnih fondova, već se pripremamo za korištenje strukturnih fondova i nadamo se da će ih gospodarstvenici i lokalna samouprava dobro koristiti.
Osječko – baranjski župan Vladimir Šišljagić naglasio je kontinuiranu i dobru suradnju s HBOR-om te istaknuo da s povoljnim linijama nastoje osigurati financijski kapital za pokretanje poljoprivrede i gospodarstva.
Osječko – baranjska županija prva je po povlačenju sredstava iz fondova Europske unije. Poprilično je veliki problem u dijelu osiguranja financijskih sredstava za predfinanciranje, ali i tu se otvara mogućnost povoljne kreditne linije sa niskim kamatama da bi zapravo prebrodili jedno razdoblje gdje u predfinanciranju svaki onaj koji realizira projekt Europske unije mora, prije toga, osigurati vlastita sredstva, rekao je župan Šišljagić.
Financijske su ponude najvažnije u realizaciji pojedinih programa u jedinicama lokalne uprave tako i poduzetnicima, rekao je gradonačelnik Osijeka Krešimir Bubalo  te dodao da je značajnim sredstvima u proteklih 20 godina sufinanciran prostor grada Osijeka.

www.hrt.hr

Website Apps