Udruga Slap, LAG Baranja i Hrvatska mreža za ruralni razvoj pozivaju vas na seminar Baranjske perspektive razvoja.
Seminar se  održava u Belom Manastiru, u hotelu Patria u ponedjeljak, 17. prosinca 2012. u vremenu od 10:00- 15:00.

Cilj je okupiti ključne dionike ruralnog razvoja Baranje, sagledati mogućnosti i perspektive uključivanja LAG-a Baranja u LEADER program EU te predstaviti nacrt Strategije lokalnog razvoja LAG-a Baranja. Kroz rad tematskih skupina nastoji se otvoriti prostor za javnu raspravu, moguće nove poglede, ideje i perspektive razvoja Baranje iz područja gospodarstva, poljoprivrede, turizma, obrazovanja, socijalnog zapošljavanja, civilnoga društva.

Seminar je sastavni dio projekta Rural.net, koji udruga Slap u okviru programa IPA CBC Mađarska-Hrvatska provodi u partnerstvu s Manjinskom udrugom Naši ljudi iz Mađarske, LAG-ovima Baranja i Beremend te Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj.

Nadamo se vašem aktivnom uključivanju u rad seminara i doprinosu na finalizaciji lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja, u čiju je izradu do sada bilo uključeno više od 200 Baranjki i Baranjaca.

Zbog priprema akreditacija, molimo da svoje sudjelovanje u radu seminara prijavite putem e-maila baranja@gmail.com ili telefonom na 098 282448 Lidiji Dabić, koordinatorici projekta Rural.net.

    

Website Apps