Dio baranjskih općina smanjio je komunalni doprinos građanima koji su krenuli u postupak legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Općina Darda i Čeminac smanjili su iznos na kunu po kvadratu, a grad Beli Manastir ostavio je cijene od 45 kuna u prvoj zoni do 10 kuna po kubiku za prigradska naselja. Općina Kneževi Vinogradi će do kraja mjeseca odnijeti odluku, ali najvjerojatnije će se kretati od 10 do 15 kuna. Načelnik Drago Dominić predložit će vijeću Općine Petlovac pola kune po kubiku za velike gospodarske objekte, a ostali poljoprivrednici po kunu, do bi stambene jedinice bile od 2 – 3 kune po kubiku. Općina Draž donijela je odluku da je cijena kubika za legalizaciju u svim naseljima  5 kuna za stambene prostore, 2 kune za dvorišne, dok je za vikend naselja druga cijena. Za Zeleni otok i Topoljski Dunavac je 23 kune, a za ostala vikend naselja 18 kuna. Općina Popovac umanjila cijenu na jednu kunu u Popovcu i Branjini, dok su stanovi u Kneževu 2 kune i 20 a. Načelnik Zoran Kontak ističe kako su posebno vodili računa o vikendicama i podrumima gdje je cijena kubika pala sa 7 kuna na 70 lipa. Općina Bilje još nije donijela odluku, ali prema riječima načelnice Ružice Bilkić, općinskom će vijeću predložiti odluku sličnu onoj u Dardi.

Izvor: Radio Baranja

Website Apps