Priča o gradnji dječjeg vrtića u Bilju traje već 6 godina, a stvarne potrebe Biljana i njihove djece tri puta više. Već nekoliko godina dio osnovne škole prenamjenjen je za potrebe vrtića, ali su prostori tijesni i neuvjetni za sve veći broj mališana iz Općine Bilje. Nakon devet mjeseci otezanja od strane Općinskog vijeća, konačno su se steklii svi uvjeti za početak izgradnje. Sutra će djeca dječjeg vrtića Grlica svečano označiti početak gradnje. Rok završetka vrtića je 9 mjeseci što znači kako bi za biljsku djecu vrtić bio spreman za slijedeću pedagošku godinu, rekl je načelnica Općine  Bilje Ružica Bilkić.

Radio Baranja

Website Apps