Od 1. rujna Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvodi nove uputnice i novi model upućivanja pacijenata na specijalističke preglede, pretrage i bolničko liječenje.

Uputnice će imati novi način šifriranja. Prema novim pravilima, koja za cilj imaju ujednačavanje rada svih liječnika, ali i štednju zdravstvenog novca, obiteljski liječnik pacijenta prije operacije na pretrage više neće slati u bolnicu gdje će se operacija provesti, nego u lokalni dom zdravlja ili najbližu županijsku bolnicu.

Uputnica za konzilijarni pregled vrijedit će i za nužnu dijagnostiku u sklopu pregleda, a specijalist koji pregleda pacijenta neće smjeti izdavati interne uputnice za daljnju obradu, niti ga naručivati na kontrolni pregled ili izdavati mišljenje o njegovoj radnoj sposobnosti, piše Novi list. 

Liječnik će pacijentu propisati najjeftiniji lijek

Specijalist će pacijentu moći preporučiti neku pretragu ili terapiju, a obiteljski će liječnik odlučiti hoće li preporuku uzeti u obzir. U slučaju da specijalist preporuči određeni lijek, obiteljski će liječnik pacijentu propisati najjeftiniji lijek istog sastava.

Interne će uputnice bolnički liječnik moći izdavati pacijentu nakon hospitalizacije, i to najviše šest mjeseci, a u godini nakon otpusta moći će ga naručiti na najviše tri kontrolna pregleda.

Nova pravila

Ako pacijent dobije uputnicu za specijalističku zdravstvenu zaštitu, s njom će moći dobiti pregled i cjelovitu obradu u bolnici, a vrijedit će mu godinu dana.

Istom uputnicom liječnik će hitnog pacijenta slati na hitni bolnički prijam, gdje se potrebne pretrage moraju obaviti u roku od sedam dana. Za jednodnevne kirurške zahvate ili liječenje u dnevnoj bolnici izdavat će se uputnica za ambulantni pregled, koja će vrijediti godinu dana, ali se pacijent s tom uputnicom mora naručiti u roku od 30 dana.

Danas.net.hr

Website Apps