Lokalna građanska inicijativa “Aktivizam ostvaruje snove” najavljuje radionice o ravnopravnosti spolova. Svaka mlada      zainteresirana osoba pozvana je da sudjeluje, te da svoj doprinos u stvaranju jače i bolje zajednice.gender-equality

 • Pojam ravnopravnosti spolova  u realnom životu izuzetno je iskrivljen.

   

  TEORIJA : Članak 5. Ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života da imaju jedank status,jednake mogućnostiza ostvarivanje svih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

  PRAKSA : 98% svjetskog vlasništva nad zemljom imaju muškarci

  Imaju li muškarci i žene zaista  jednake mogućnosti?ravnopravnost spolova

  TEORIJA . Članak 7. (3)Spolno uznemiravanje je svako neželjeno verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili predstavlja povredu osobnog dostojanstva, a posebice ako stvara neugodno,neprijateljsko,ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

  PRAKSA . Nasilje na osnovi spola-svaka treća žena u svijetu žrtva je nasilja!th_spolna-diskriminacija_banner

  Svjesno moramo sagledati povijest, raditi na boljitku i promjenama u sadašnjosti, te skoroj nam budućnosti,nas i naše djece.

   

  Muškarci čuvajte žene, žene čuvajte muškarce.

  Prijave se mogu poslati na mail adresu aktivizamostvaruje@gmail.com

Website Apps