TELEOPERATERI MIJENJAJU CIJENE

27. svibnja 2014.
Kad vam telekom podigne cijenu telefoniranja imate im pravo uzvratiti

 

HAKOM je objavio stručno mišljenje u kojem se opisuju obveze operatora i prava korisnika u slučaju promjene cijena usluga. Budući da su svi operateri najavili povećanje cijena usluga zbog Vladine odluke o povećanju naknada koje plaćaju državi, sadržaj HAKOM-ova mišljenja dobro će doći svim korisnicima.

HAKOM je zaključio da svaka promjena cijena usluga operatora predstavlja izmjenu pretplatničkih ugovora operatora s postojećim korisnicima, što znači da će operatori o namjeravanim izmjenama morati izvijestiti sve korisnike pisanim ili elektroničkim putem.

Korisnici imaju pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade u roku od 30 dana od objave izmjena, ako su izmjene cjenika nepovoljnije za njih u odnosu na ugovorene cijene.

Pročitajte cijelo stručno mišljenje HAKOM-a.

Danas.hr

Website Apps