Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala je 29. kolovoza javni poziv za dodjelu zakupa za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bilje u k.o. Vardarac, unutar Parka prirode Kopački rit. Površina ribnjaka, navode na službenoj internetskoj stranici Općine Bilje iznosi 663,8964 ha, a daje ga se u zakup na rok od 50 godina. Budući zakupac stječe i pravo korištenja kopnenih voda zahvaćanjem iz rijeke Dunav u količini do najviše 16 milijuna kubika godišnje radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj i to za sve vrijeme trajanja zakupa. Naknada za korištenje ribnjaka sastoji se, navode na www.bilje.hr, od zakupnine za ribnjake i naknade za vodu, a iskazana je početna visina godišnje zakupnine koja za ribnjak iznosi 66.389,64 kuna, a visina godišnje naknade za vodu za ribnjak iznosi 96.000,00 kuna.

D.Pejić

Website Apps