Grad Beli Manastir ,Baranjska razvojna agencija i Privilegium d.o.o. u partnerskom projektu pokušat će približiti strane investitore koji su u proteklih godinu dana osnovali tvrtke na području Belog Manastira sa poslovnim subjektima sa područja Belog Manastira.

1

Naglasak će biti usmjeren prema dvosmjernoj komunikaciji  između stranih ulagača i potencijalnih domaćih partnera. Poslovna zona Beli Manastir sa svim svojim oolakšicama u poslovanju i ostalim  prednostima, kao i  važeći Zakon o strateškim investicijama predstavljaju dobar temelj za početak poslovne suradnje i realizaciju novih projekata.

Tako  se od prvog Foruma stranih investitora koji će se 3. i 4. listopada održati u hotelu Patria u Belom Manastiru očekuje da bude pokretač gospodarske suradnje koja će u konačnici značiti boljitak za sve građane Belog Manastira.

Baranja.hr I.L.

 

 

Website Apps