DVORAC NA PRODAJU ?

22. siječnja 2015.

Hrvatske šume preselit će se u objekt u središtu Bilja, a za dvorac Eugena Savojskog, odluče li ga se šumari prodati, zainteresirana je Općina Bilje. Kako neslužbeno doznajemo, za ovu je godinu planirano uređenje objekta u kojem su nekada bili stanovi na katu, pa je već naručen projekt obnove. Time postojeći objekt više neće naruživati središte Bilja, nego će u njemu djelovati Šumarija Tikveš, a za dvorac su, kaže načelnik Općine Bilje Željko Cickaj, i Općina Bilje i Osječko-baranjska županija u proračunu osigurale sredstva.

– Prednost pri kupnji, prema zakonu, imaju jedinice lokalne i regionalne samouprave. Mi smo, prepoznajući potencijal i važnost tog povijesnog objekta, zainteresirani za njega kao kulturni i turistički potencijal našeg mjesta. Dvorac je trenutačno u lošem stanju pa mislimo da je potrebno napraviti novu procjenu njegove vrijednosti. Posljednja je procjena iznosila 3,5 milijuna kuna, no od kada je ona napravljena, proteklo je mnogo vremena, a u dvorac se uopće nije ulagalo, pa je stanje pogoršano. Oštećenja na njemu su tolika da se može reći da je u vrlo lošem stanju, što je potvrdila i struka, odnosno vještaci. Znamo da je potrebno mnogo uložiti u njegovu obnovu, koja mora biti u skladu s pravilima struke. Prema mišljenju restauratora iz Zagreba koji su pregledali dvorac, objekt se nalazi u takvom stanju da će se, ako u sljedeće dvije godine ne počne restaurirati, postati upitno hoće li to poslije uopće moći biti obavljeno – kazao nam je Cickaj.

Načelnik dodaje kako je Općina spremna uz razumnu cijenu aktivnije se uključiti u spašavanje tog značajnog zdanja. D. Pejić

Website Apps