U organizaciji Baranjske razvojne agencije i Grada Belog Manastira održana je tribina na kojoj su svima zaintersiranima predstavljene mjere kojima se potiče i pomaže energetska obnova obiteljskih kuća.

Za područje Baranje sufinanciranje je moguće ostvariti za čak 80% nastalih troškova.

Postupak prijavljivanja je pojednostavljen pa je tako prvenstveno potrebno stupiti u kontakt sa od Fonda ovlaštenim certifikatorom, koji će zainteresirane građanje “provesti” kroz čitav postupak.( www.fzoeu.hr)

Osnovni preduvjeti za realizaciju obnove obiteljske kuće su da je objekt legaliziran, da je u vlasništvu podnositelja koji boravi na toj adresi, da objekt nije nadograđivan u odnosu na dokaz o legalnosti, da nije kulturno zaštićeno dobro, izjavu da su svi možebitni suvlasnici suglasni sa provođenjem projekta, te da ovlašteni certifikator napravi energetsko izvješće o stanju objekta, kao i detaljna ponuda izvođača radova.

( svi obrasci nalaze se na www.fzoeu.hr)

Sve  potrebne dokumente, (čije ishođenje nije prekomplicirano) treba poslati direktno na adresu :Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  10000 Zagreb, Radnička 80.

U roku od 45 dana Fond donosi odluku o prihvaćanju projekta te se sklapa Ugovor o sufinanciranju. Potpisom ugovora ulazi se u obavezu da se navedeni radovi obave u narednih 12 mjeseci, te po obavljenim radovima izvrši ponovni pregled ovlaštenog certifikatora koji će potvrditi ispravnost izvedenih radova i izdati novi energetski certifikat objekta. Nakon izdavanja novog energetskog certifikata Eond u roku od 30 dana isplačuje certifikatora i ugovorena sredstva.

Imajući u vidu da se navedenim radovima troškovi energije u obiteljskim kućama mogu smanjiti za čak do 60% kao i da je učešće Fonda u ukupnom trošku 80 % ove mjere trebale bi pobuditi veliki interes kod svih žitelja Baranje, a sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Baranjskoj razvojnoj agenciji, Kralja Tomislava 53 Beli Manstir (bara@beli-manastir.hr)

Iva Arači/Baranja.hr

 

Website Apps