Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je projekt stipendiranja obrtničkih zanimanja. Tako će i u Baranji biti moguće da učenici koji se školuju za zanimanja prepoznata kao deficitarna ostvare pravo na mjesečnu potporu u iznosu od 750,00 kuna.

Stolar,tesar, krovopokrivač,vodoinstalater,plinoinstalatet,instalater kućnih instalacija, elektroinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, krovopokrivač,fasader,autolimar,automehatroničar,autoelektričar,kuhar,mesar,pekar, slastičar,konobar , krojač i dimnjačar obrtnička su zanimanja koja su za ovu školsku godinu određena kao deficitarna, međutim po preporuci područnih službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje moguće je , zavisno o potrebama određenih područja, odrediti i druga obrtnička zanimanja kao deicitarna te sa istima ući u program stipendiranja.

Prijave se zaprimaju do 30. rujna a podnose se Ministarstvu poduzetništva i obrta u Zagrebu, Ulica grada vukovara 78.  Prijavni obrazac kao i sve ostale inormacije o navedenom natječaju moguće je preuzeti sa stranice Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr

Za stipendije koje će biti isplaćivane u dvije rate (prva za razdoblje rujan-prosinac 2015. godine a druga za razdoblje siječanj-kolovoz 2016.godine) predviđeno je utrošiti 9.000,000,00 kuna .

Igor Lovaković/baranja.hr

 

 

Website Apps