Dječji vrtić Grlica u Bilju počeo je s upisom u program predškole za pedagošku godinu 2015./2016.

Kako navodi predsjednica Upravnog vijeća Gordana Kuna, program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u školu, a zahtjevi za upis primat će se od 11. do 15. siječnja u prostorijama Dječjeg vrtića Grlica, Ulica Biljske satnije ZNG-a RH 11a, svakog radnog dana od 10.30 do 12.30 sati, a srijedom od 14 do 17 sati. Korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Bilje zahtjev za upis podnose na posebnom obrascu koji se preuzima u prostorijama Uprave Dječjeg vrtića Grlica ili na web-stranici vrtića. Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju: izvadak iz matice rođenih ili rodni list, potvrdu o prebivalištu, a ako se radi o djetetu s teškoćama u razvoju i nalaz i mišljenje nadležnog tijela.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je dovesti dijete koje se upisuje u program predškole. Odluka o upisu bit će objavljena na oglasnim pločama i web-stranici vrtića 18. siječnja, a u biljskom vrtiću navode kako su roditelji obvezni prvog dana korištenja programa predati odgojiteljici potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu. Sve obavijesti u vezi s upisom mogu se dobiti na telefon 750 144 svakog radnog dana od 8 do 15 sati, a srijedom od 11 do 18 sati. (D.P.)

Next Post
»
Website Apps