Foto-kino klub “Baranja-film” i ove godine nastavlja sa  zanimljivim projektima. Tako je u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Beli Manastir organiziran natječaj za dječju fotografiju na temu “Čovjek i moje mjesto” ( pri tome se mjestom smatra  grad, selo, pustara i sl.)

Natječaj je otvoren za sve učenike baranjskih osnovnih škola kao i svi članovi udruga do navršenih 15 godina života. Fotografije moraju biti  pripremljene za ispis u formatu 20×30 cm moraju biti u potpunosti autorska djela, najviše ih može biti 10 po autoru i moraju biti dostavljena ocjenjivačkoj komisiji na CD-u ili DVD-u putem škola ili udruga do 31.0žujka, do kada je natječaj otvoren.

Dostavljene fotografije moraju biti označene imenom i prezimenom autora, te nazivom i rednim brojem fotografije, a iste se po završetku natječaja vraćaju natjecateljima.

Rok za prijavu na natječaj je do 31. ožujka, a adresa na koju treba poslati fotografije na CD/DVD -u je Foto-kino klub “Baranja-film” 31300 Beli Manastir, Trg slobode 16a.

Fotografije će ocjenjivati komisija sastavljena od strane Foto-kino kluba “Baranja-Filma”-a , te će odabrane fotorafije biti će javno izložene prilikom  obilježavanja Dana tehničke kulture Belog Manastira u travnju 2016 godine.   Za sve dodatne inormacije dostupan je tel. broj 700-106 u Belom Manastiru.

Iva Arači/baranja.hr

Website Apps