Na cestovnom koridoru 5C kroz Baranju gradit će se u prvoj fazi, umjesto autoceste u punom profilu (šesterotračne), dvosmjerna ili tzv. brza cesta, koja će biti dograđena u auto cestu u punom profilu tek kada se za to steknu uvjeti – odgovarajući promet i financijska sredstva za gradnju.

Službena je to informacija koju smo dobili od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture o nastavku gradnje autoceste na koridoru 5C kroz Baranju.

Most00

– Za dionicu autoceste Beli Manastir – Osijek 2009. godine ishođena je građevinska dozvola za puni profil autoceste. S obzirom na stanje prometa na izgrađenim dionicama autoceste od Osijeka do čvora Sredanci (A3) i financijsku situaciju, izrađena je projektna dokumentacija za faznu gradnju autoceste te je ishođena izmjena građevinske dozvole tijekom 2015. godine. Fazna gradnja autoceste podrazumijeva gradnju jednog kolnika (dvosmjeran promet) od Belog Manastira do mosta Drava te punog profila autoceste od mosta Drava do čvora Osijek. Također se planira fazna gradnja granične dionice autoceste od granice s Mađarskom do Belog Manastira. Dogradnja u puni profil autoceste izvodit će se kad dođe do povećanja prometa, navode iz Ministarstva u odgovoru na naš upit.

Važno je napomenuti da i Mađarska planira gradnju autoceste u fazama, s obzirom na količinu prometa na njihovim izgrađenim dionicama.

Kada će biti građena druga faza autoceste do punog profila, može se samo pretpostaviti i ona će sigurno najvećim dijelom ovisiti o završetku gradnje autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu. Lako je pretpostaviti da bi situacija mogla biti baš kao s osječkom južnom obilaznicom, čija je druga faza, gradnja njezinog južnog kolnika završena 2015., odnosno 26 godina nakon završetka gradnje prva faze. Naime, sjeverni kolnički trak obilaznice građen je od 1973. do 1989. godine, dok je dogradnja južnog kolničkog traka odgođena zbog, u tom trenutku, nedovoljnog prometnog opterećenja.

U Ministarstvu navode kako je za poddionicu autoceste od Belog Manastira do mosta Drava izrađena projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola za faznu gradnju, provedeni su pripremni radovi (sječa šume, izmještanje instalacija) dok je otkup zemljišta u završnoj fazi.

Procijenjena vrijednost gradnje prve faze autoceste (jednog kolnika za dvosmjeran promet) od mosta Drava do mađarske granice, prema podacima Ministarstva iznosi 520 milijuna kuna.

Do polovice ove godine na Dravi će biti završena gradnja mosta koji je u punom profilu autoceste. Upravo u to vrijeme, u suradnji s investitorima iz BiH, počet će gradnja mosta na Savi kod Svilaja. Bit će to zapravo jedine kapitalne investicije u prometnu infrastrukturu ove godine na području istočne Hrvatske.

Igor MIKULIĆ
Website Apps