OPĆINA BILJE POMAŽE UDRUGE

16. studenoga 2016.

Brojne biljske udruge građana moći će, zahvaljujući financijskoj potpori Općine Bilje, nastaviti raditi i organizirati manifestacije i aktivnosti u 2017. godini. Naime, općinska uprava nastavlja dosadašnju praksu potpora i za to je predvidjela novac u proračunu, pa je načelnik Željko Cickaj raspisao natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz proračuna Općine Bilje. Cickaj kaže kako se radi o nepovratnim sredstvima za financiranje projekata i programa rada udruga s ciljem provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Bilje.

Slikovni rezultat za bilje

– Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Bilje za maksimalno dva programa rada ili projekta s rokom provedbe do 31. prosinca 2017., a prihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna. Predviđeni iznos koji će se moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji programa i projekata prema tom natječaju je 875.000 kuna. Planirana sredstva raspoređena su po kategorijama: za javne potpore za sport 430.000 kuna, kulturu 165.000 kuna, vjerske zajednice 100.000 kuna, udruge za razvoj civilnog društva 170.000 kuna i za udruge za humanitarne aktivnosti 10.000 kuna. Ukupan iznos, kao i iznosi po kategorijama, okvirnog je karaktera i podložan promjenama sukladno s ukupnom visinom sredstava i kategorijama utvrđenim i osiguranim proračunom Općine Bilje za 2017. godinu – objasnio je načelnik Cickaj.

Dodao je kako korisnici financiranja moraju ispuniti uvjete natječaja, a detalji su s prijavnim dokumentima objavljeni na općinskoj internetskoj stranici www.bilje.hr. Prijavni obrasci mogu se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilje, gdje se prijave i dostavljaju (Općina Bilje, K. Zvonimira 1b, 31327 Bilje). Natječaj je objavljen 11. studenoga, a rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave javnog natječaja. Prijave će ocjenjivati povjerenstvo: predsjednik Srećko Tatarević i članovi Monika Molnar Ljubić, Atila Kerekeš, Gabor Varga, Frano Kopić, Ivan Plaščak i Zdenko Jumić. Dodatna pitanja zainteresirani mogu postaviti u Općini, na telefon 751-400 ili fax 751-410 odnosno na e-mailove:

marija.francic@bilje.hr i srecko.tatarevic@gmail.com.

Darko PEJIĆ
Website Apps