Mađarska kulturna udruga (MKU) Pelmonostor ove godine obilježava 20. godišnjicu postojanja, što znači kako je najstarija belomanastirska te jedna od najstarijih udruga koja se skrbi o pripadnicima mađarske nacionalne manjine u Baranji i Republici Hrvatskoj. Premda su rad počeli još 1996. godine, osnivačka je skupština održana 21. ožujka 1998. Nepunih mjesec dana kasnije registrirani su (14. travnja).

Zanemareni

– Ideja o formiranju udruge Mađara u Belom Manastiru rodila se na jednom od sastanaka pripadnika mađarske nacionalne manjine 1996. godine. U to vrijeme grad se nalazio pod upravom UNTAES-a i u njemu je djelovalo više međunarodnih humanitarnih organizacija. Pri jednoj od njih, IRC-u, djelovao je ured koji je, zbog teških životnih uvjeta, imao zadatak organizirati različite aktivnosti s djecom koja su živjela u Baranji – priča Izabela Agh, predsjednica MKU-a, nastavljajući kako se nakon nekoliko mjeseci rada s djecom rodila ideja o izdvajanju skupine u kojoj bi bila samo djeca roditelja mađarske nacionalne manjine. Istovremeno, njihovi su roditelji upozoravali na tešku socijalnu situaciju svih stanovnika grada, posebno Mađara, o kojima nitko nije vodio računa.

– Srbi su bili na vlasti u gradu i držali sva ključna mjesta, Hrvati su bili prognani i u progonstvu formirali svoje institucije, a Mađari koji su ostali u Belom Manastiru snalazili su se kako su znali i mogli. Stoga je u prostorijama IRC-a dogovoreno da se Mađari organiziraju i zajednički nastupe. U tim nastojanjima naišli su na potporu kod predstavnika prijelazne uprave – nastavlja Agh, ističući kako je bilo zanimljivo što se pojedini sudionici sastanka, premda Mađari, međusobno nisu ni poznavali, što posvde dovoljno govori o “aktivnostima” mađarske zajednice u Belom Manastiru. Budući da se krug zainteresiranih za očuvanje identiteta širio, IRC-ove prostorije postale su tijesne pa su unajmili praznu kuću u Ulici Jerka Zlatarića. Opremali su je dobrovoljnim prilozima i namještajem koji su pojedinci donosili iz svojih kuća.

– Vrlo brzo je, uz posredovanje službenika prijelazne uprave, uspostavljena komunikacija s mađarskim veleposlanstvom u Zagrebu, koje je doniralo tehničku opremu i osiguralo mogućnost natjecanja za dobivanje sredstava za rad pri Illyes fondaciji – naglašava, dodajući kako im je tada donirano 800.000 forinti, što je predstavljalo osnovu za daljnji rad.

Borba za prostor

Prvu su manifestaciju organizirali u svibnju 1997. godine (Majčin dan), a već tijekom lipnja skupina djece gostovala je u Budimpešti na višednevnoj manifestaciji Vendegsegben Budapasten. Uslijedili su novi pozivi i gostovanja, što ih je potaknulo da organiziraju ženski pjevački zbor… Shvatili su kako rad treba učiniti službenim te počeli aktivnosti vezane uz osnivanje udruge. Uspostavljena je komunikacija s Udrugom Mađara iz Belog Manastira koja je djelovala u Osijeku, posjetili su ih sunarodnjaci koji su boravili u Mađarskoj, a svima je bilo u interesu formiranje udruge koja će okupljati sve Mađare Belog Manastira. Dogodilo se to spomenutog dana prije 20 godina.

– Skupština je održana, dogovoren je plan rada i izabrano vodstvo udruge. Proces mirne reintegracije tekao je uspješno, a Mađari Belog Manastira postali su skupina čiji je utjecaj iz dana u dan rastao. Počelo se razgovarati o školi, knjižnici, vrtiću, radioprogramu. U međuvremenu, kuću koju smo uzeli u zakup vlasnik je prodao, a mi smo nakon višemjesečnog natezanja s Gradom dobili prostor u objektu APN-a. Obećano nam je da će kuća prijeći u naše vlasništvo, ali nam je ponuđen samo ugovor o najmu polovine prostora. Budući da je osnovana folklorna skupina, prostori su nam bili premali. Bili smo jedini KUD bez adekvatnih prostorija, a taj je problem riješen tako da je Ured za nacionalne manjine osigurao sredstava za kupnju nekretnine. Kupljena je kuća u Ulici Augusta Cesarca, a svečano otvorenje bilo se 15. ožujka 1999. Kasnije je, uz pomoć donacija Illyes fondacije, kupljena i prilagođena susjedna kuća, u koju smo se uselili 2005. godine. Tim činom stvorena je jedna cjelina koja potpuno i dugoročno zadovoljava potrebe MKU-a Pelmonostor – objašnjava Izabela Agh.

Dvadeset godina kasnije za sebe kažu kako su jedan je od najaktivnijih KUD-ova u regiji. Sekcije koje svakodnevno rade imale su u proteklom razdoblju više od 700 nastupa, gostovali su u 11 zemalja, predstavljali grad u više od 100 naselja, prešavši pri tome više od milijun kilometara, te organizirali više od 300 raznih manifestacija. Folklorna sekcija i pjevački zbor postali su prepoznatljivi po svojim nastupima i repertoaru, pa su rado viđeni gosti i u zemlji i u inozemstvu.

Ivica GETTO
Previous Post
«
Website Apps