ODVOZ BIOOTPADA

15. siječnja 2021.

Na belomanastirskom odlagalištu otpada godišnje završi približno 4000 tona biootpada, što je Baranjskoj čistoći problem.Riječ je o polovini ukupno dovezenog otpada, čemu treba dodati kako je kategorizacijom utvrđen porast količine upravo te vrste otpada i djelomično stakla.

U cijeloj BaranjiI dok je porast stakla veći 0,4 posto, biootpada je prošle godine dopremljeno čak 4,5 posto više (s 43,1 na 47,6 posto). S druge strane, odlaganje papirnatog otpada smanjeno je s 13 na 10 posto, metala s 3,3 na 1,4 posto, a plastike s 15,2 na 13,6 posto. Udio zelenog otpada u ukupnoj količini biootpada iznosi desetak posto, dok se buđenjem vegetacije povećava na 16 posto. Uza sve to, važno je istaknuti kako se znalo događati da ulice danima budu prepune lišća, zbog čega su negodovali Belomanastirci, a došlo je i do verbalnih sukoba. Kako bi problem bio riješen, Baranjska je čistoća osmislila projekt Biootpad, čiji je sastavni dio nova stalna aktivnost u sklopu gospodarenja otpadom – prikupljanje zelenog otpada na području cijele Baranje.

– Zeleni otpad dio je otpada iz skupine biootpada i obuhvaća otpad iz vrtova i okućnica, od rezidbe stabala, lišće, travu, cvijeće i slično. Zakonom je utvrđena obveza njegova preuzimanja, uz uvjet da jedinica lokalne samouprave (JLS) osigura uvjete za provođenje te usluge – kompostište i sredstva za rad. Na području Baranje kompostište ne postoji. Prvobitnom strategijom domaćinstvima su podijeljeni kućni komposteri, a biootpad se preuzima u sklopu miješanog komunalnog otpada – objašnjava Damir Paulić, direktor Baranjske čistoće.

Nastavlja kako višegodišnja iskustva potvrđuju izuzetno velike količine biootpada te neprihvatljivu praksu nekontroliranog odbacivanja te vrste otpada na javnim površinama – pojavljivanje vreća i drugog otpada na ulicama odnosno divljim odlagalištima.

650 tonaPodsjeća kako borba protiv takve neprihvatljive prakse nije u nadležnosti Baranjske čistoće, već općinskih i gradskog komunalnog redarstva. Ponavlja kako posebno zabrinjavaju prevelike količine otpada koje završavaju na gradskom svebaranjskom odlagalištu, što je u suprotnosti sa Zakonom kojim je određena obveza kontinuiranog smanjivanja otpada, a koji propisuje i određene sankcije JLS-u zbog nesmanjivanja količina otpada.

– Stoga i počinjemo s projektom Biootpad. Osmislili smo model koji će biti polazna aktivnost u razvoju budućeg modela rješavanja biootpada u cijelosti. U prvoj fazi planiramo ga prikupiti 650 tona godišnje, što je znatna količina, a plan ćemo provesti vlastitim sredstvima. Korisnik će, na zahtjev, od nas dobiti odgovarajući broj posebnih kodiranih vreća za planiranu količinu otpada. Dodjela vreća bit će provođena uz kontrolu korisnika u sustavu tvrtke, čime će biti isključeno nenamjensko korištenje vreća i slično – objašnjava, nastavljajući kako će u početku usluga biti provođena uz obvezno naručivanje odvoza (telefon, mail…) u dane odvoza biootpada. Dodaje kako će preuzimati samo otpad koji se na javnim površinama pojavi u vrećama Baranjske čistoće. Odvoz će za korisnike biti besplatan. Projekt bi trebao krenuti u veljači ove godine, a prvi odvozi u ožujku.

Zeleni otpad će, na početku, biti dovožen na posebno mjesto u sklopu gradskog odlagališta, a kasnije, najvjerojatnije na površinu u gradskom vlasništvu kod Branjinog Vrha namijenjenu upravo za zeleni otpad.

Ivica Getto

Website Apps